Aktiviteter 2018

 

Ordinær Generalforsamling 22. Marts 2018 kl. 18.30 i Klubhuset

Oprydning / klargøring af havnen er lørdag d. 7. april kl. 09.30 – Som sædvanlig kaffe/rundstykker m.m.

Pinsemorgen  Søndag d. 20. maj kl. 09.30  (Tilmeldingsfrist kommer senere)

Havnegudstjeneste  Søndag d. 17. Juni kl. 14.00

Sommerfest  Lørdag d. 18. August  (Program / tilmeldingsfrist opsættes ved klubhuset)

Gule ærter m.v.  lørdag d. 6. oktober kl. 13.00  (Tilmeldingsfrist kommer senere)

Oprydning / nedlukning sker lørdag d. 27. oktober kl. 09.30.- Som sædvanlig kaffe/rundstykker m.m.

Julefrokost  lørdag d. 24. november  (nærmere info opsættes i klubhuset senere)