Aktiviteter 2019

 

Ordinær Generalforsamling  – afholdes i Klubhuset d. 22. Marts 2019 kl. 18.30

Oprydning / klargøring af havnen  – er lørdag d. 13. april kl. 09.30 – Som sædvanlig kaffe/rundstykker m.m. til de fremmødte.

Havnegudstjeneste  –  Søndag d. 2. Juni kl. 14.00

Pinsemorgen –   Søndag d. 9. juni  kl. 09.30  (Tilmeldingsfrist kommer senere)

Sommerfest  –  Lørdag d. 24. August   kl. 13.00 (Program / tilmeldingsfrist opsættes ved klubhuset) –  Tilmelding til Lillian  på tlf. 22 21 54 35

Gule ærter m.v. –   lørdag d. 5. oktober kl. 13.00  (Tilmeldingsfrist kommer senere)

Oprydning / nedlukning –  sker lørdag d. 26. oktober kl. 09.30.- Som sædvanlig kaffe/rundstykker m.m. til de fremmødte.

Året’s Julefrokost – afholdes  lørdag d. 16. november  (nærmere info opsættes i klubhuset senere)

Gløgg og æbleskiver –  lørdag d. 14. december kl. 14.00